Centrum pro výzkum cestopisu a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů bylo zřízeno k 31. lednu 2020, a to prostřednictvím „Smlouvy o spolupráci“ mezi Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci, Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a Ústavem věd o umění a kultuře Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Cílem centra je badatelsky rozvíjet výzkumná témata z oblasti dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů, zejména pak cestopisné literatury, a výsledky bádání prezentovat prostřednictvím digitálních tematických map a atlasů s využitelností pro humanitní a společenskovědní obory, včetně aplikovatelnosti např. v oblasti cestovního ruchu a kulturních průmyslů.

Členové centra pro výzkum cestopisu

Koordinátoři

  Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. za Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

  prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. za Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Členové týmu

Mgr. Radek Barvíř, Ph.D. (Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. Matija Ivačić, dr.sc. (Katedra za češki jezik i književnost, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Mgr. David Jirsa, Ph.D. (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Mgr. Jana Kolářová, Ph.D. (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Mgr. Jakub Koníček (Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci)

Dr. Sarah Lemmen (Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid)

Mgr. Jiří Měsíc, Ph.D. (Departamento de Filologías Inglesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada)

Mgr. Markéta Stejskalová (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Mgr. Jana Vrajová, Ph.D. (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)