Vybrané publikace členů centra pro výzkum cestopisu související s výzkumnými tématy projektu

 FAKTOROVÁ, Veronika. Mezi poznáním a imaginací: podoby obrozenského cestopisu. Praha: ARSCI, 2012. ISBN: 978-80-7420-026-7

  HRABAL, Jiří (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN: 978-80-244-4876-3