EDIČNÍ POZNÁMKA K BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZI ČASOPISECKY PUBLIKOVANÝCH ČESKY PSANÝCH TEXTŮ O CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ OD POČÁTKU 19. STOLETÍ AŽ DO ROKU 1918

Bibliografická databáze cestopisných textů, které se týkají výhradně evropského prostoru, prozatím obsahuje 26 českých časopisů z 19. a počátku 20. století (do roku 1918 s ohledem na tzv. dlouhé století), v nichž jsme nalezli 920 záznamů cestovatelských textů nefiktivní povahy. Předložená bibliografie je seřazena chronologicky, ovšem s technologickými nedostatky překrývajících se ročníků. Pro zápisy jsme zvolili následující formu: autor. (rok). název článku. název časopisu, ročník(číslo), strany. Vybrány byly výhradně české časopisy zpřístupněné digitálně Národní knihovnou přes Kramerius 3 a Kramerius 5, přičemž za necelý půlrok startovacího projektu a konzultací s odborníky (zejména Veronikou Faktorovou) bylo zpracováno přibližně 70 časopisů čtyřmi studenty olomoucké bohemistiky – Vendulou Čepicovou, Natálií Trojkovou, Radkem Toušem a Vojtěchem Smutným. Seznam cestopisů je tedy neukončený a v následujících letech bude doplňován a rozšiřován o další časopisecké publikace, a to ve spolupráci s dalšími institucemi, jako je například Moravská zemská knihovna v Brně, Literární archiv ad. Zároveň je v úmyslu zpracovat také nedigitalizované dokumenty, neboť i tato periodika budou jistě obsahovat další cestopisný materiál.

Bibliografická databáze časopisecky publikovaných česky psaných textů o cestování po Evropě od počátku 19. století až do r. 1918
Sedláček. (1827). Zlomky z popsání cesty do Řezna, I. 1826 vykonané. Časopis Společnosti Vlastenského Museum v Čechách, 1(2; 3), 91–99; 120–126.
Zelený, V. (1831). Obrazy z Italie. Časopis Musea Království Českého, 31; 32(4; 1), 474–483; 62–73.
Z. (1834). Císařský zámek Šénbrun blíže Vídně. Světozor, 1(43), 338–339.
Z. (1834). Město Štrasburk. Světozor, 1(47), 373–375.
Anonym. (1834). Veliká hora svato-Bernhardská. Světozor, 1(7), 55–56.
Anonym. (1834). Jeskyně Pausilippo a jezero Agnano. Světozor, 1(38), 300.
Anonym. (1834). Most u hory Svato-Gotthardské. Světozor, 1(12), 96.
Anonym. (1834). Zřiceniny na Oybině v horní Lužici. Světozor, 1(39), 307–309.
Anonym. (1834). V udolí rejnolesním ve Švejcarřích. Světozor, 1(50), 395–397.
P. B. (1834). Klášter augustinianský na hoře Svatobernardské. Světozor, 1(47), 375–376.
Z. (1834). Lvov. Světozor, 1(49), 386–387.
Anonym. (1834). Výňatek z mého deníka. Květy, 1(15), 118–119.
Anonym. (1834). Etna. Květy, 1(1; 2; 4; 5; 6), 6–7; 13–14; 30–31; 37–38; 45–46.
Anonym. (1834). Cesta z Madridu. Květy, 1(9), 71–72.
R. (1835). Ostrov Isola bella. Světozor, 2(10), 76–78.
F. (1835). Hrad Královec v Prusích. Světozor, 2(13), 97–98.
Z. (1835). Madrid. Světozor, 2(36), 282–283.
Z. (1835). Mnichov. Světozor, 2(38), 299–302.
R. (1835). Španělské hospody. Světozor, 2(39), 307–309.
L. W. (1835). Berchtesgaden. Světozor, 2(17), 133–134.
Anonym. (1835). Hlavní chrám v Senlis ve Francouzích. Světozor, 2(29), 226.
Anonym. (1835). Hrad Rheinštein nad Reynem. Světozor, 2(20), 155–157.
Anonym. (1835). Výroční trhy v Pešti. Světozor, 2(25), 198–199.
Anonym. (1835). Kramářský obchod v Uhřích. Světozor, 2(26; 27), 205–207; 214–216.
Anonym. (1835). Bělehrad Srbský. Světozor, 2(19; 20), 148–150; 158–159.
H. (1835). Hrad Dürrenstein v Rakousich. Světozor, 2(14), 105–106.
F. (1835). Souskalí ostrovu Skye ve Skotsku. Světozor, 2(17), 130.
Palacký, F. (1837). Zprávy ze Vlach i z Čech. Časopis Českého Museum, 11(4), 473–479.
Palacký, F. (1837). Psaní Fr. Palackého k P. J. Šafaříkovi. Časopis Českého Museum, 11(3), 262–266.
Sreznevský, J. (1840). V Drážďanech dne 1. listop. 1840. Časopis Českého Museum, 14(4), 403–412.
Tomíček, J. S. (1840). Ismaila Gibraltara: cesta z Alexandrie do Londýna. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 1(2), 236–248.
Berchtold, B. Hr. (1840). Dopisy z ciziny Václ. Hankovi: V Stockholmě dne 30. řijna1839. Časopis Českého Museum, 14(1), 95–96.
Anonym. (1841). Hostinnost Černohorců. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 1(2), 179–180.
Zap, K. V. (1841). Červená Rus. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 2(1; 2), 5–30; 49–55;
J. F. H. (1841). Cesta po haličské a uherské Rusi. Časopis Českého Museum, 15, 16(2; 3; 4; 1), 183–223; 302–317; 423–437; 42–62.
Feldman, L. (1842). Smyrna. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(4), 252–262.
Chocholoušek, Pr. (1842). Obrazy cestopisné. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(1), 35–44; 215–222.
Zap, K. V. (1842). Poslední den ve Lvově. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(4), 230–246.
Kotlera, M. (1842). Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii. Časopis Českého Museum, 16; 17(1; 2; 3; 4; 2), 133–141; 260–288; 423(259)–449(285); 526–551; 259–285.
J. J. (1843). Cestování Fridricha z Donína. Časopis Českého Museum, 17(3), 354–356.
Vocel, J. E. (1843). Výjimek z cesty od Tater k Severnímu moři. Časopis Českého Museum, 17(4), 540–570.
Anonym. (1845). Z denníka vlastence cestujícího ve Švejcařích. Časopis Českého Museum, 19(1), 85–100.
Zap, K. V. (1845). Připomínky ze Lvova. Časopis Českého Museum, 19(4), 555–586.
Staněk, V. (1846). Cesta z Prahy do Bělehradu Srbského. Poutník, 1, 51–56; 87–92; 110–114; 148–153; 163–169.
Anonym. (1846). Terst. Poutník, 1, 271–279.
Anonym. (1846). Výlet na Sulepašské Alpy. Poutník, 1, 97–100.
Mencl, W. J. (1846). Svatá Hora u Gorice. Poutník, 1, 123–124.
Pacaurek, P. (1846). Vandrovní z Levantu a ve svaté zemi. Poutník, 1, 73–77.
Rittersberg. (1846). Lvov. Poutník, 1, 161–163.
Cieškovský, A. (1846). Některé zpomínky z Říma. Poutník, 1, 56–60.