EDIČNÍ POZNÁMKA K BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZI ČASOPISECKY PUBLIKOVANÝCH ČESKY PSANÝCH TEXTŮ O CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ OD POČÁTKU 19. STOLETÍ AŽ DO ROKU 1918

Bibliografická databáze cestopisných textů, které se týkají výhradně evropského prostoru, je neustále se rozšiřující konvolut záznamů časopiseckých příspěvků z 19. a počátku 20. století (do roku 1918 s ohledem na tzv. dlouhé století) zahrnující cestovatelské texty nefiktivní povahy. Předložená bibliografie je seřazena chronologicky, ovšem s jistými technologickými nedostatky překrývajících se ročníků. Pro zápisy jsme zvolili tuto formu: autor. (rok). název článku. název časopisu, ročník(číslo), strany. Vybrány byly výhradně české časopisy zpřístupněné digitálně Národní knihovnou přes Kramerius 3 a Kramerius 5, přičemž bylo od startovacího projektu v roce 2020 a po konzultacích s odborníky (zejména Veronikou Faktorovou) zpracováno přibližně 82 časopisů, 119 periodik z digitálních knihoven bylo vyřazeno z důvodu statusu média (noviny), dále kvůli nepřístupnosti časopisů mimo prostory Národní knihovny či částečné autorskoprávní nedostupnosti. Další zdigitalizované časopisy jsou teprve připraveny pro budoucí excerpci. Na dosavadním zpracování se podílelo pět studentů olomoucké bohemistiky – Vendula Čepicová, Barbora Šilcová, Natálie Trojková, Radek Touš a Vojtěch Smutný. Seznam cestopisů je tedy neukončený a v následujících letech bude doplňován a rozšiřován o nové časopisecké publikace, a to ve spolupráci s dalšími institucemi, jako je například Moravská zemská knihovna v Brně, Literární archiv ad. Zároveň je v úmyslu zpracovat také nedigitalizované dokumenty, neboť i tato periodika budou nepochybně obsahovat důležitý cestopisný materiál. Databáze poté poslouží jako podklad rozvíjejícím se projektům k prohloubení poznatků o českých cestopisných textech publikovaných v časopisech 19. století. Projekt bibliografické databáze vzniká v gesci Jiřího Hrabala v rámci Centra pro výzkum cestopisu a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů.

Bibliografická databáze časopisecky publikovaných česky psaných textů o cestování po Evropě od počátku 19. století až do r. 1918
Müller, Vl. (n.d.). EI. Mezinárodní závod tělocvičný v Paříži. Sokol, 39(12), 309–311.
Fait, Em. (n.d.). Na smaragdových tůních Bajkalu. Vesmír, 27(2; 3), 16–19; 28–29.
Sedláček. (1827). Zlomky z popsání cesty do Řezna, I. 1826 vykonané. Časopis Společnosti Vlastenského Museum v Čechách, 1(2; 3), 91–99; 120–126.
Z. (1834). Císařský zámek Šénbrun blíže Vídně. Světozor, 1(43), 338–339.
Z. (1834). Město Štrasburk. Světozor, 1(47), 373–375.
Anonym. (1834). Veliká hora svato-Bernhardská. Světozor, 1(7), 55–56.
Anonym. (1834). Jeskyně Pausilippo a jezero Agnano. Světozor, 1(38), 300.
Anonym. (1834). Most u hory Svato-Gotthardské. Světozor, 1(12), 96.
Anonym. (1834). Zřiceniny na Oybině v horní Lužici. Světozor, 1(39), 307–309.
Anonym. (1834). V udolí rejnolesním ve Švejcarřích. Světozor, 1(50), 395–397.
P. B. (1834). Klášter augustinianský na hoře Svatobernardské. Světozor, 1(47), 375–376.
Z. (1834). Lvov. Světozor, 1(49), 386–387.
Hasištejnský z Lobkovic, J. (1834). Putování vysoce urozeného Pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně l. p. 1493 do Jeruzaléma vykonané. Česká Včela, 1(2; 7; 9; 12; 15; 18; 21; 26; 28; 31; 35; 39; 42; 49), 11–14; 51–54; 67–69; 91–94; 116–119; 139–142; 164–167; 203–207; 220–222; 244–248; 276–278; 306–309; 331–334; 388–391. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9406
Griez de Ronse, E. (1834). Vyjimky z listů Eduarda Griez de Ronse, psaných z Dalmácie. Česká Včela, 1(1; 3; 4; 13; 14;), 3–5; 19–22; 28–29; 99–102; 107–109. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9406
Hasištejnský z Lobkovic, J. (1834). Přídavky k putování vysoce urozeného Pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně. Česká Včela, 1(51), 403–406. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543796&start=3&end=6
X. (1834). Prodej otroků v Turcích. (Z Michoudova cestopisu). Česká Včela, 1(14; 15), 109–111; 119–120. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9406
R. (1835). Ostrov Isola bella. Světozor, 2(10), 76–78.
F. (1835). Hrad Královec v Prusích. Světozor, 2(13), 97–98.
Z. (1835). Madrid. Světozor, 2(36), 282–283.
Z. (1835). Mnichov. Světozor, 2(38), 299–302.
R. (1835). Španělské hospody. Světozor, 2(39), 307–309.
L. W. (1835). Berchtesgaden. Světozor, 2(17), 133–134.
Anonym. (1835). Hlavní chrám v Senlis ve Francouzích. Světozor, 2(29), 226.
Anonym. (1835). Hrad Rheinštein nad Reynem. Světozor, 2(20), 155–157.
Anonym. (1835). Výroční trhy v Pešti. Světozor, 2(25), 198–199.
Anonym. (1835). Kramářský obchod v Uhřích. Světozor, 2(26; 27), 205–207; 214–216.
Anonym. (1835). Bělehrad Srbský. Světozor, 2(19; 20), 148–150; 158–159.
H. (1835). Hrad Dürrenstein v Rakousich. Světozor, 2(14), 105–106.
F. (1835). Souskalí ostrovu Skye ve Skotsku. Světozor, 2(17), 130.
Anonym. (1835). Vyjimek z listu psaného z Petrohradu od 10. Července t. r. Česká Včela, 2(33), 263–264. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543832&start=7&end=8
Anonym. (1836). Ečava. Česká Včela, 3(47), 380–381. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543899&start=6&end=7
Anonym. (1836). Výtah z cestopisu ruskou říší. Česká Včela, 3(35; 36), 283–285; 292–293. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9408
Palacký, F. (1837). Zprávy ze Vlach i z Čech. Časopis Českého Museum, 11(4), 473–479.
Palacký, F. (1837). Psaní Fr. Palackého k P. J. Šafaříkovi. Časopis Českého Museum, 11(3), 262–266.
Filípek, V. (1837). Nemilé dobrodružství. Květy, 4(39; 40), 308–310; 316–318. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16123
Tyl, J. K. (1837). Slasti a strasti cestujícího Čecha od Jos. Kaj. Týla. I. Obrazy Pruského Slezka 1836. Česká Včela, 4(6; 10; 12; 15; 20; 27; 30; 45), 42–45; 78–79; 93–95; 116–118; 156–158; 213–215; 237–238; 354–356. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9409
J. S. K. (1838). La settimana santa (svatý týden) v Neapoli a v jejím okolí. Česká Včela, 5(32), 252–253. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1117673&start=4&end=5
Augustin. (1838). Melita (Malta) (Z cestopisu p. barona Augustina). Česká Včela, 5(8), 58–61. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1117649&start=2&end=5
Kořínek. (1839). Pomněnky z cestování na horu svatobernardskou ve Šveycařích. Česká Včela, 6(62; 63; 64; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81), 246–248; 251–252; 254–255; 295–296; 298–299; 302–303; 306–307; 311–312; 314–315; 318–320; 322–324. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9411
Anonym. (1839). Cesty. Marsilie a Řím. Česká Včela, 6(24; 25), 95–96; 99–100. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16014&it=&p_ind=6&x=5&y=8
Sreznevský, J. (1840). V Drážďanech dne 1. listop. 1840. Časopis Českého Museum, 14(4), 403–412.
Tomíček, J. S. (1840). Ismaila Gibraltara: cesta z Alexandrie do Londýna. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 1(2), 236–248.
Berchtold, B. Hr. (1840). Dopisy z ciziny Václ. Hankovi: V Stockholmě dne 30. řijna1839. Časopis Českého Museum, 14(1), 95–96.
Anonym. (1841). Hostinnost Černohorců. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 1(2), 179–180.
Zap, K. V. (1841). Červená Rus. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 2(1; 2), 5–30; 49-55;
S–k–ský, Mil. (1841). Zlomek cestopisní, Vlachy do Říma. Česká Včela, 8(27; 28; 29; 30), 106–107; 110–111; 114–115; 118–119. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9413
J. F. H. (1841). Cesta po haličské a uherské Rusi. Časopis Českého Museum, 15, 16(2; 3; 4; 1), 183–223; 302–317; 423–437; 42–62.
Feldman, L. (1842). Smyrna. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(4), 252–262.
Chocholoušek, Pr. (1842). Obrazy cestopisné. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(1), 35–44; 215–222.