Centrum pro výzkum cestopisu a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů bylo zřízeno k 31. lednu 2020, a to prostřednictvím „Smlouvy o spolupráci“ mezi Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci, Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a Ústavem věd o umění a kultuře Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Cílem centra je badatelsky rozvíjet výzkumná témata z oblasti dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů, zejména pak cestopisné literatury, a výsledky bádání prezentovat prostřednictvím digitálních tematických map a atlasů s využitelností pro humanitní a společenskovědní obory, včetně aplikovatelnosti např. v oblasti cestovního ruchu a kulturních průmyslů.

Členové centra pro výzkum cestopisu

Koordinátoři

  Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. za Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

  prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. za Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Členové týmu

  Mgr. Radek Barvíř (Katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci)

  Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. (Ústav bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích)

  Mgr. Jana Kolářová, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci)

  Mgr. Jakub Koníček (Katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci)

  PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (Filosofický ústav AVČR a FHS UK v Praze)

  Mgr. Jana Vrajová, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci)