KATEDRA BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

  Křížkovského 10, 779 00 Olomouc

  www.kb.upol.cz

  Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

  jiri.hrabal@upol.cz

KATEDRA GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

  17. listopadu 50, 771 46 Olomouc

  www.geoinformatics.upol.cz

  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

  vit.vozenilek@upol.cz

FILOZOFICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

  Branišovská 31a, 37005 České Budějovice

  www.ff.jcu.cz

  prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

  pbilek@ff.jcu.cz