Current research project

Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogue texts from the Mediterranean up to 1918, using digital humanities

DIGEOCAT & Lib. (12/2022 – 12/2025, Cooperation partnership in higher education Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA220-HED-000085765), principal investigator: Jiří Hrabal 

Applicant organisation: Palacký University Olomouc (Faculty of Arts / Faculty of Science) 

Partner organisations: Universita degli studi di Udine, Univesidad de Granada, Sveučilište u Zagrebu, Moravská zemská knihovna v Brně 

The main objective of the project is to create an innovative digital humanities tool, specifically a digital library of travelogue texts accessible online, which will be interactively connected with a digital multi-thematic atlas via themes focusing on intercultural contact. 

Information about the project: digeocat.upol.cz.

Realizované

Bibliografická databáze časopisecky publikovaných českých cestopisů v 19. století

Databáze zahrnuje v současné době 952 položek, které představují bibliografické údaje cestopisů publikovaných ve 70 časopisech, které byly digitalizovány Národní knihovnou v Praze či Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Databáze bude rozšiřována.

Databázi sestavili: Bc. Vendula Čepicová, Mgr. Vojtěch Smutný, Mgr. Radek Touš, Mgr. Natálie Trojková v rámci projektu „Vyprávění o cestování v 19. století“ (garant Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.)

Zpracování a publikování databáze bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Univerzitě Palackého v Olomouci (IGA_FF_2020_021).

Aktuální podobu databáze seřazenou chronologicky najdete na samostatné stránce.