EDIČNÍ POZNÁMKA K BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZI ČASOPISECKY PUBLIKOVANÝCH ČESKY PSANÝCH TEXTŮ O CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ OD POČÁTKU 19. STOLETÍ AŽ DO ROKU 1918

Bibliografická databáze cestopisných textů, které se týkají výhradně evropského prostoru, je neustále se rozšiřující konvolut záznamů časopiseckých příspěvků z 19. a počátku 20. století (do roku 1918 s ohledem na tzv. dlouhé století) zahrnující cestovatelské texty nefiktivní povahy. Předložená bibliografie je seřazena chronologicky, ovšem s jistými technologickými nedostatky překrývajících se ročníků. Pro zápisy jsme zvolili tuto formu: autor. (rok). název článku. název časopisu, ročník(číslo), strany. Vybrány byly výhradně české časopisy zpřístupněné digitálně Národní knihovnou přes Kramerius 3 a Kramerius 5, přičemž bylo od startovacího projektu v roce 2020 a po konzultacích s odborníky (zejména Veronikou Faktorovou) zpracováno přibližně 82 časopisů, 119 periodik z digitálních knihoven bylo vyřazeno z důvodu statusu média (noviny), dále kvůli nepřístupnosti časopisů mimo prostory Národní knihovny či částečné autorskoprávní nedostupnosti. Další zdigitalizované časopisy jsou teprve připraveny pro budoucí excerpci. Na dosavadním zpracování se podílelo pět studentů olomoucké bohemistiky – Vendula Čepicová, Barbora Šilcová, Natálie Trojková, Radek Touš a Vojtěch Smutný. Seznam cestopisů je tedy neukončený a v následujících letech bude doplňován a rozšiřován o nové časopisecké publikace, a to ve spolupráci s dalšími institucemi, jako je například Moravská zemská knihovna v Brně, Literární archiv ad. Zároveň je v úmyslu zpracovat také nedigitalizované dokumenty, neboť i tato periodika budou nepochybně obsahovat důležitý cestopisný materiál. Databáze poté poslouží jako podklad rozvíjejícím se projektům k prohloubení poznatků o českých cestopisných textech publikovaných v časopisech 19. století. Projekt bibliografické databáze vzniká v gesci Jiřího Hrabala v rámci Centra pro výzkum cestopisu a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů.

Bibliografická databáze časopisecky publikovaných česky psaných textů o cestování po Evropě od počátku 19. století až do r. 1918
Sedláček. (1827). Zlomky z popsání cesty do Řezna, I. 1826 vykonané. Časopis Společnosti Vlastenského Museum v Čechách, 1(2; 3), 91–99; 120–126. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=0&id=13350
Hasištejnský z Lobkovic, J. (1834). Putování vysoce urozeného Pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně l. p. 1493 do Jeruzaléma vykonané. Česká Včela, 1(2; 7; 9; 12; 15; 18; 21; 26; 28; 31; 35; 39; 42; 49), 11–14; 51–54; 67–69; 91–94; 116–119; 139–142; 164–167; 203–207; 220–222; 244–248; 276–278; 306–309; 331–334; 388–391. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9406
Hasištejnský z Lobkovic, J. (1834). Přídavky k putování vysoce urozeného Pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně. Česká Včela, 1(51), 403–406. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543796&start=3&end=6
X. (1834). Prodej otroků v Turcích. (Z Michoudova cestopisu). Česká Včela, 1(14; 15), 109–111; 119–120. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9406
Anonym. (1834). Jeskyně Pausilippo a jezero Agnano. Světozor, 1(38), 300. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962069&start=4&end=4
Anonym. (1834). Oudolí reynolesní ve Švejcařích. Světozor, 1(50), 395–397. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962081&start=3&end=5
Z. (1834). Zřiceniny na Dyvíně v horní Lužici. Světozor, 1(39), 307–309. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962070&start=3&end=5
Anonym. (1835). Vyjimek z listu psaného z Petrohradu od 10. Července t. r. Česká Včela, 2(33), 263–264. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543832&start=7&end=8
F. (1835). Hrad Královec v Prusích. Světozor, 2(13), 97–98. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962096&start=1&end=2
Anonym. (1835). Hrad Rheinštein nad Reynem. Světozor, 2(20), 155–157. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962103&start=3&end=5
Z. (1835). Kramářský obchod v Uhřích. Světozor, 2(26; 27), 205–207; 214–216. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=0&id=14051
R. (1835). Ostrov Isola bella. Světozor, 2(10), 76–78. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962093&start=4&end=6
Anonym. (1836). Ečava. Česká Včela, 3(47), 380–381. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543899&start=6&end=7
Anonym. (1836). Výtah z cestopisu ruskou říší. Česká Včela, 3(35; 36), 283–285; 292–293. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9408
Filípek, V. (1837). Nemilé dobrodružství. Květy, 4(39; 40), 308–310; 316–318. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16123
Tyl, J. K. (1837). Slasti a strasti cestujícího Čecha od Jos. Kaj. Týla. I. Obrazy Pruského Slezka 1836. Česká Včela, 4(6; 10; 12; 15; 20; 27; 30; 45), 42–45; 78–79; 93–95; 116–118; 156–158; 213–215; 237–238; 354–356. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9409
Filípek, V. (1837). Nemilé dobrodružství. Květy, 4(39; 40), 308–310; 316–318. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16123
Palacký, F. (1837). Zprávy ze Vlach i z Čech. Časopis Českého Museum, 11(4), 473–479. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?it=0&id=1002724
Palacký, F. (1837). Psaní Fr. Palackého k P. J. Šafaříkovi. Časopis Českého Museum, 11(3), 362–366. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?it=0&id=1002722
J. S. K. (1838). La settimana santa (svatý týden) v Neapoli a v jejím okolí. Česká Včela, 5(32), 252–253. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1117673&start=4&end=5
Augustin. (1838). Melita (Malta) (Z cestopisu p. barona Augustina). Česká Včela, 5(8), 58–61. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1117649&start=2&end=5
Kořínek. (1839). Pomněnky z cestování na horu svatobernardskou ve Šveycařích. Česká Včela, 6(62; 63; 64; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81), 246–248; 251–252; 254–255; 295–296; 298–299; 302–303; 306–307; 311–312; 314–315; 318–320; 322–324. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9411
Anonym. (1839). Cesty. Marsilie a Řím. Česká Včela, 6(24; 25), 95–96; 99–100. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16014&it=&p_ind=6&x=5&y=8
Fialka, M. (1839). Cesta po Slovensku. V listech přátelských do Nového Města za Vídní. Květy, 6(46; 47; 48; 49; 50; 51), 366–368; 374–376; 382–384; 390–392; 397–399; 404–406. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16125
V. Š. (1839). Cikáni v Rusku. (Ze „Severní Včely“). Květy, 6(2), 5–6. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121348&start=1&end=2
Vocel, J. E. (1839). Obrazy z cesty Slovana od hor karpatských k severnímu moři. Květy, 6(1; 2), 3–5; 10–12. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16125
F. P. (1839). Výjimek z denníku. Květy, 6(42), 335–336. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121402&start=7&end=8
Tomíček, J. S. (1840). Ismaila Gibraltara: cesta z Alexandrie do Londýna. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 1(2), 236–248. https://ndk.cz/periodical/uuid:71339950-82d6-11e9-852b-005056827e51
Šembera, A. V. (1840). Cesta Jana Jilka z Litomyšle po půlnoční Evropě a do Australie. Květy, 7(25; 26; 27; 28), 197–199; 205–207; 212–214; 220–222. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16125&it=1&p_ind=6&x=0&y=0
Sabina, K. (1840). Obrazy z Anglicka. Květy, 7(45; 46; 47; 48; 49; 51; 52), 359; 366–367; 374–375; 381–383; 388–389; 405–407; 411–412. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16125&it=1&p_ind=6&x=0&y=0
Anonym. (1840). Výjimek z listu Vítězoslava, z Uher do Čech psaného. Květy, 7(8), 62–63. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121427&start=6&end=7
Burian. (1840). Výlet o letošních prázdninách mezi 1–14tým zářím. Květy, 7(49; 50), 390–392; 398–400. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16123&it=1&p_ind=6&x=0&y=0
Berchtold, B. Hr. (1840). Dopisy z ciziny Václ. Hankovi: V Stockholmě dne 30. řijna1839. Časopis Českého Museum, 14(1), 95–96. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?it=0&id=1002735
S–k–ský, Mil. (1841). Zlomek cestopisní, Vlachy do Říma. Česká Včela, 8(27; 28; 29; 30), 106–107; 110–111; 114–115; 118–119. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9413
Zap, K. V. (1841). Červená Rus. Cestopisné obrazy a zpomínky. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 2(1; 2), 5–30; 49–55. https://ndk.cz/view/uuid:3252c720-4c93-11e9-936e-005056827e52?page=uuid:667c3d41-29a7-4c19-985c-16329cbc55a1
Fialka, M. (1841). Cesta po horním Štyrsku a Rakousích. Květy, 8(13; 14; 15; 16; 17), 102–104; 110–112; 117–119; 125–127; 133–134. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16127
Štefek, Fr. (1841). Z listu psaného z Konstantinopole dne 15. srpna 1840 od Fr. Štefka rodičům svým. Květy, 8(36), 286. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121534&start=6&end=6
Houf, E. (1841). Z cesty po slovenských krajích. Květy, 8(27; 28), 212–214; 220–222. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16127
J. F. H. (1841). Cesta po haličské a uherské Rusi. Časopis Českého Museum, 15, 16(2; 3; 4; 1), 183–223; 302–317; 423–437; 42–62. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=26063&it=0
Chocholoušek, P. (1842). Obrazy cestopisné Lombardo-Benátské. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(1), 35–44; 215–222. https://ndk.cz/view/uuid:8ea660d0-4c94-11e9-936e-005056827e52?page=uuid:ae0bb094-dc2a-4f89-9b0f-3c597238000d
Zap, K. V. (1842). Poslední den ve Lvově. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(4), 230–246. https://ndk.cz/view/uuid:53029620-4c94-11e9-936e-005056827e52?page=uuid:a4227cb8-3ba7-43d2-b028-816fe6d59bba
P...s. (1842). Hlas Čecha ze Záhřebu. Květy, 9(4), 13–14. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121686&start=1&end=2
Fialka, M. (1842). Horváti v šopronské stolici království uherského. Květy, 9(77; 78; 79; 80; 82; 83; příloha 21; 22; 23), 305; 307–308; 311–312; 316–317; 324–325; 328–329; 81–82; 87–86; 91–92. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16129&it=1&p_ind=8&x=0&y=0
Anonym. (1842). Zpomínky na Volyň, Poleší a Litvu. Květy, 9(6; 7; 8), 22–23; 28; 31–32. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16128
Kotler, M. (1842). Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii. Časopis Českého Museum, 16; 17(1; 2; 3; 4; 2), 133–141; 260–288; 259[423]-285[449]; 526–551; 259–285. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=26063&it=0
Anonym. (1843). Granada. Česká Včela, 10(64; 66; 67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81), 255–256; 263–264; 267–268; 283–284; 287; 291; 296; 300; 303; 311–312; 315; 319; 323. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9415