BIBLIOGRAFICKÁ DATABÁZE ČASOPISECKY PUBLIKOVANÝCH ČESKY PSANÝCH TEXTŮ O CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ OD POČÁTKU 19. STOLETÍ AŽ DO ROKU 1918

Poznámka k databázi:

Databáze je seřazena chronologicky a jednotlivé záznamy dodržují normu: autor. (rok). název článku. název časopisu, ročník(číslo), strany. Do databáze byly dosud zahrnuty výhradně texty zveřejněné v českých časopisech, které jsou zpřístupněné v rámci Digitální knihovny Kramerius (ve verzích 3 a 5). Zpracováno bylo přibližně 114 časopisů, přičemž cestopisné texty nebyly publikovány ve všech z nich. 119 periodik nebylo do databáze zařazeno z důvodu jiného statusu média (noviny), další kvůli částečné autorskoprávní nedostupnosti aj. K 9. 3. 2024 zahrnuje databáze přesně 1301 bibliografických záznamů a bude dále rozšiřována.

Na dosavadním zpracování se podílelo šest studentů olomoucké bohemistiky: Vendula Čepicová, Vojtěch Smutný, Markéta Stejskalová, Barbora Šilcová, Radek Touš a Natálie Trojková (která též dosavadní práci studentů koordinovala). V první fázi projektu byla odbornou konzultantkou Veronika Faktorová (FF JU).

Projekt bibliografické databáze vzniká v gesci Jiřího Hrabala v rámci Centra pro výzkum cestopisu a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů.

Zpracování a publikování databáze bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Univerzitě Palackého v Olomouci (IGA_FF_2020_021; IGA_FF_2021_027; IGA_FF_2022_038; IGA_FF_2023_040)

Bibliografická databáze časopisecky publikovaných česky psaných textů o cestování po Evropě od počátku 19. století až do r. 1918
Sedláček. (1827). Zlomky z popsání cesty do Řezna, I. 1826 vykonané. Časopis Společnosti Vlastenského Museum v Čechách, 1(2; 3), 91–99; 120–126. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=0&id=13350
Hasištejnský z Lobkovic, J. (1834). Putování vysoce urozeného Pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně l. p. 1493 do Jeruzaléma vykonané. Česká Včela, 1(2; 7; 9; 12; 15; 18; 21; 26; 28; 31; 35; 39; 42; 49), 11–14; 51–54; 67–69; 91–94; 116–119; 139–142; 164–167; 203–207; 220–222; 244–248; 276–278; 306–309; 331–334; 388–391. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9406
Hasištejnský z Lobkovic, J. (1834). Přídavky k putování vysoce urozeného Pána, pana Jana z Lobkovic a na Hasištejně. Česká Včela, 1(51), 403–406. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543796&start=3&end=6
X. (1834). Prodej otroků v Turcích. (Z Michoudova cestopisu). Česká Včela, 1(14; 15), 109–111; 119–120. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9406
Anonym. (1834). Jeskyně Pausilippo a jezero Agnano. Světozor, 1(38), 300. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962069&start=4&end=4
Anonym. (1834). Oudolí reynolesní ve Švejcařích. Světozor, 1(50), 395–397. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962081&start=3&end=5
Z. (1834). Zřiceniny na Dyvíně v horní Lužici. Světozor, 1(39), 307–309. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962070&start=3&end=5
Anonym. (1835). Vyjimek z listu psaného z Petrohradu od 10. Července t. r. Česká Včela, 2(33), 263–264. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543832&start=7&end=8
F. (1835). Hrad Královec v Prusích. Světozor, 2(13), 97–98. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962096&start=1&end=2
Anonym. (1835). Hrad Rheinštein nad Reynem. Světozor, 2(20), 155–157. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962103&start=3&end=5
Z. (1835). Kramářský obchod v Uhřích. Světozor, 2(26; 27), 205–207; 214–216. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=0&id=14051
R. (1835). Ostrov Isola bella. Světozor, 2(10), 76–78. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=962093&start=4&end=6
Anonym. (1836). Ečava. Česká Včela, 3(47), 380–381. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=543899&start=6&end=7
Anonym. (1836). Výtah z cestopisu ruskou říší. Česká Včela, 3(35; 36), 283–285; 292–293. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9408
Filípek, V. (1837). Nemilé dobrodružství. Květy, 4(39; 40), 308–310; 316–318. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16123
Tyl, J. K. (1837). Slasti a strasti cestujícího Čecha od Jos. Kaj. Týla. I. Obrazy Pruského Slezka 1836. Česká Včela, 4(6; 10; 12; 15; 20; 27; 30; 45), 42–45; 78–79; 93–95; 116–118; 156–158; 213–215; 237–238; 354–356. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9409
Filípek, V. (1837). Nemilé dobrodružství. Květy, 4(39; 40), 308–310; 316–318. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16123
Palacký, F. (1837). Zprávy ze Vlach i z Čech. Časopis Českého Museum, 11(4), 473–479. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?it=0&id=1002724
Palacký, F. (1837). Psaní Fr. Palackého k P. J. Šafaříkovi. Časopis Českého Museum, 11(3), 362–366. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?it=0&id=1002722
J. S. K. (1838). La settimana santa (svatý týden) v Neapoli a v jejím okolí. Česká Včela, 5(32), 252–253. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1117673&start=4&end=5
Augustin. (1838). Melita (Malta) (Z cestopisu p. barona Augustina). Česká Včela, 5(8), 58–61. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1117649&start=2&end=5
Kořínek. (1839). Pomněnky z cestování na horu svatobernardskou ve Šveycařích. Česká Včela, 6(62; 63; 64; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81), 246–248; 251–252; 254–255; 295–296; 298–299; 302–303; 306–307; 311–312; 314–315; 318–320; 322–324. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9411
Anonym. (1839). Cesty. Marsilie a Řím. Česká Včela, 6(24; 25), 95–96; 99–100. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16014&it=&p_ind=6&x=5&y=8
Fialka, M. (1839). Cesta po Slovensku. V listech přátelských do Nového Města za Vídní. Květy, 6(46; 47; 48; 49; 50; 51), 366–368; 374–376; 382–384; 390–392; 397–399; 404–406. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16125
V. Š. (1839). Cikáni v Rusku. (Ze „Severní Včely“). Květy, 6(2), 5–6. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121348&start=1&end=2
Vocel, J. E. (1839). Obrazy z cesty Slovana od hor karpatských k severnímu moři. Květy, 6(1; 2), 3–5; 10–12. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16125
F. P. (1839). Výjimek z denníku. Květy, 6(42), 335–336. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121402&start=7&end=8
Tomíček, J. S. (1840). Ismaila Gibraltara: cesta z Alexandrie do Londýna. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 1(2), 236–248. https://ndk.cz/periodical/uuid:71339950-82d6-11e9-852b-005056827e51
Šembera, A. V. (1840). Cesta Jana Jilka z Litomyšle po půlnoční Evropě a do Australie. Květy, 7(25; 26; 27; 28), 197–199; 205–207; 212–214; 220–222. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16125&it=1&p_ind=6&x=0&y=0
Sabina, K. (1840). Obrazy z Anglicka. Květy, 7(45; 46; 47; 48; 49; 51; 52), 359; 366–367; 374–375; 381–383; 388–389; 405–407; 411–412. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16125&it=1&p_ind=6&x=0&y=0
Anonym. (1840). Výjimek z listu Vítězoslava, z Uher do Čech psaného. Květy, 7(8), 62–63. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121427&start=6&end=7
Burian. (1840). Výlet o letošních prázdninách mezi 1–14tým zářím. Květy, 7(49; 50), 390–392; 398–400. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16123&it=1&p_ind=6&x=0&y=0
Berchtold, B. Hr. (1840). Dopisy z ciziny Václ. Hankovi: V Stockholmě dne 30. řijna1839. Časopis Českého Museum, 14(1), 95–96. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.do?it=0&id=1002735
S–k–ský, Mil. (1841). Zlomek cestopisní, Vlachy do Říma. Česká Včela, 8(27; 28; 29; 30), 106–107; 110–111; 114–115; 118–119. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9413
Zap, K. V. (1841). Červená Rus. Cestopisné obrazy a zpomínky. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 2(1; 2), 5–30; 49–55. https://ndk.cz/view/uuid:3252c720-4c93-11e9-936e-005056827e52?page=uuid:667c3d41-29a7-4c19-985c-16329cbc55a1
Fialka, M. (1841). Cesta po horním Štyrsku a Rakousích. Květy, 8(13; 14; 15; 16; 17), 102–104; 110–112; 117–119; 125–127; 133–134. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16127
Štefek, Fr. (1841). Z listu psaného z Konstantinopole dne 15. srpna 1840 od Fr. Štefka rodičům svým. Květy, 8(36), 286. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121534&start=6&end=6
Houf, E. (1841). Z cesty po slovenských krajích. Květy, 8(27; 28), 212–214; 220–222. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16127
J. F. H. (1841). Cesta po haličské a uherské Rusi. Časopis Českého Museum, 15, 16(2; 3; 4; 1), 183–223; 302–317; 423–437; 42–62. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=26063&it=0
Chocholoušek, P. (1842). Obrazy cestopisné Lombardo-Benátské. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(1), 35–44; 215–222. https://ndk.cz/view/uuid:8ea660d0-4c94-11e9-936e-005056827e52?page=uuid:ae0bb094-dc2a-4f89-9b0f-3c597238000d
Zap, K. V. (1842). Poslední den ve Lvově. Vlastimil: Přítel Osvěty a Zábavy, 3(4), 230–246. https://ndk.cz/view/uuid:53029620-4c94-11e9-936e-005056827e52?page=uuid:a4227cb8-3ba7-43d2-b028-816fe6d59bba
P...s. (1842). Hlas Čecha ze Záhřebu. Květy, 9(4), 13–14. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/ontheflypdf_PGetPdf?app=11&id=1121686&start=1&end=2
Fialka, M. (1842). Horváti v šopronské stolici království uherského. Květy, 9(77; 78; 79; 80; 82; 83; příloha 21; 22; 23), 305; 307–308; 311–312; 316–317; 324–325; 328–329; 81–82; 87–86; 91–92. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=16129&it=1&p_ind=8&x=0&y=0
Anonym. (1842). Zpomínky na Volyň, Poleší a Litvu. Květy, 9(6; 7; 8), 22–23; 28; 31–32. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=1&id=16128
Kotler, M. (1842). Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii. Časopis Českého Museum, 16; 17(1; 2; 3; 4; 2), 133–141; 260–288; 259[423]-285[449]; 526–551; 259–285. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=26063&it=0
Anonym. (1843). Granada. Česká Včela, 10(64; 66; 67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81), 255–256; 263–264; 267–268; 283–284; 287; 291; 296; 300; 303; 311–312; 315; 319; 323. https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?it=&id=9415